Dzikir Surat Al-Insyirah - Urusan Rezeki Makin Mudah

20.46

Dzikir Surat Al-Insyirah - Agar Allah Mempermudah Urusan Rezeki Kita

Saudara seiman yang selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah swt., bila Anda merasa kesulitan dalam urusan rezeki dan kekayaan harta. Anda dapat membaca Surat Al-Insyirah sebagai bacaan dzikir harian agar Allah swt. memberi kemudahan dalam meraih rezeki yang banyak dan berkah.

Dalam Khazinatul Asrar disebutkan : Barangsiapa yang membiasakan membaca Surat Al-Insyirah ini sesudah shalat lima waktu maka Allah akan memudahkan urusannya, melenyapkan kesusahannya dan memberi rezeki dengan tak terkira-kira.

Dzikir Surat Al-Insyirah
Dzikir Surat Al-Insyirah

Sementara Ulama mengatakan, bahwa melakukan dzikir Surat Al-Insyirah sebagai bacaan rutin dapat mempermudah rezeki, melapangkan dada, menghilangkan kesulitan dan kesusahan, memperbaiki malas menjadi ta'at.


Kemudian jika Surat Al-Insyirah ini dibaca setiap sesudah menjalankan shalat lima waktu sebanyak 40 (empat puluh) kali selama tujuh hari berturut-turut maka Allah akan melimpahkan kekayaan kepada pembacanya tanpa ragu-ragu dan sangsi.

Apabila di kemudian hari, apa yang Anda inginkan belum juga terkabul, maka bersabarlah. Dan yakinlah bahwa Allah selalu mengabulkan hajat kita dengan cara yang indah dan penuh berkah. Terus berdoa dan berdikir sembari menjalani aktifitas-aktifitas positif lainnya.

Akan lebih dahsyat lagi apabila Anda melengkapi bacaan dzikir Surat Al-Insyirah ini dengan dzikir sholawat nabi. Insya Allah, Allah akan menunjukkan, atau mendekatkan kita pada pintu, keadaan yang dapat mempermudah urusan rezeki, terutama yang berkaitan dengan harta benda.

Surat Al-Insyirah Beserta Terjemahannya

Dzikir Surat Al-Insyirah merupakan salah satu cara yang mustajab untuk memudahkan Rezeki. Insha Allah. Inilah suratnya:

Dzikir Surat Al-Insyirah
Surat Al-Insyirah

Alam nasyrah laka shadrak, Wawadha'naa 'anka wizrak, Al-ladzii anqadha zhahrak, Warafa'naa laka dzikrak, Fa-inna ma'al 'usri yusran, Inna ma'al 'usri yusran, Fa-idzaa faraghta faanshab, Wa-ila rabbika faarghab.

Artinya:
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?, dan Kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu, Maka sesungguhnya bersama (sesudah) kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama (sesudah) kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

Yang perlu sekali untuk diperhatikan saat mengamalkan dzikir ini. Yakni konsentrasi, kekhusyukkan kita dalam melafalkan bacaan dzikir sangat diperlukan. Apalagi jika diresapi dengan sepenuh hati dan hanya berharap pada pertolongan Allah Yang Maha Memberi, mudah-mudahan akan menjadi amalan yang membawa kebaikan dan keberkahan, Aamiin.

Previous
Next Post »
0 Komentar